Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Privacy verklaring en algemene voorwaarden van Praktijk In Balans

1) Algemeen
Praktijk In Balans is een praktijk voor Natuurgeneeskundige kinesiologie
De praktijk werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail, WhatsApp of
sms gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren
afgezegd wordt zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van
te laat of niet afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend.

Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist
van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een
toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.

2) Betaling en Tarieven
Tarieven zijn gepubliceerd in de praktijk en worden tijdens intake en/of bij het maken van
de afspraak aangegeven.
Betaling kan per pin, contant of via factuur. Kinesiologie behandelingen kunnen gedeeltelijk
worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket.
Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te
betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor
geven aan een herinnering is Praktijk In Balans gerechtigd om voor niet betaalde
facturen een incassobureau in te schakelen.

3) Privacy
U heeft ervoor gekozen om te worden behandeld bij Praktijk In Balans. Om te komen
tot een goede behandeling zijn er persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens zijn
privacygevoelig.
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van
kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacyregels te
houden.

Van iedere cliënt die bij mij in behandeling is (geweest) bewaar ik een aantal gegevens:
Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en behandeldata worden digitaal bewaard
om te kunnen factureren of contact op te nemen.
Praktijk In Balans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en
zal al je persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens
gedeeld of uitgewisseld worden met derden – ook niet met naaste familie-, tenzij een
wettelijke plicht dit noodzaakt.

Alleen in het geval van verwijzing zal in overleg met de cliënt medische informatie worden
uitgewisseld met de betreffende behandelaar.
In het geval van waarneming zal alleen indien nodig voor de voortgang van het
behandeltraject, het medisch dossier overgedragen worden aan de waarnemer, die zich op
dezelfde manier aan deze wet moet houden.

U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent
dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten
verwijderen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
medisch dossier opgeslagen.

Cliëntendossiers moeten wettelijk 15 jaar bewaard worden en kunnen alleen door uw
behandelaar of diens waarnemer ingezien worden.

4) Klachten
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
of als u een klacht heeft over de behandeling, kunt u dit kenbaar maken. We kijken dan
naar een oplossing; komen we er samen niet uit dan kunt u dit via de klachtenregeling van
mijn beroepsvereniging VBAG kenbaar maken.
Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie (Quasir), waaraan
ook een (voor u als cliënt) gratis klachtenfunctionaris is aangesloten.

In Balans, gevestigd aan Korte Voor 2a, 8316 BR te Marknesse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Karin Hilderink- Veldt, Functionaris Gegevensbescherming.

Neem contact op

Ik help je graag beter In Balans te komen op zowel lichamelijk als op mentaal gebied. Benieuwd naar wat ik voor je kan doen? Bel mij op: 06 - 36543411.

Direct naar

agsdix-smt2-keyboard-arrow-right
agsdix-smt2-keyboard-arrow-right
agsdix-smt2-keyboard-arrow-right
agsdix-smt2-keyboard-arrow-right
agsdix-smt2-keyboard-arrow-right